Inloggen
Winkelmandje
Ontvang een gratis cadeau of sample • Korting op je volgende aankoop • Voor 16:00 uur besteld (ma-vr) volgende werkdag in huis*• Gratis verzending vanaf € 40,-

Privacy- Cookie policy

PRIVACYSTATEMENT EN COOKIES

Archain

Scheelhoekweg 11

3251 LZ  STELLENDAM

Website: www.archain.nl

KVK-nummer: 85295841

Telefoonnummer: 0031-(0)187-665620

E-mail: info@archain.nl

Algemeen

Archain houdt rekening met de privacy van de gebruikers van haar Website en de App en draagt er zorg voor dat de aan haar verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Archain gebruikt de gegevens van de gebruikers van haar Website en de App om onder meer bestellingen op een juiste wijze te laten verlopen. De gegevens van gebruikers van de Website en de App worden uitsluitend aan een geselecteerde groep derden binnen de EU ter beschikking gesteld.

Persoonsgegevens

Alle gegevens die door de gebruiker van de Website en de App worden gegeven die informatie verstrekken over de gebruiker en waarmee de gebruiker identificeerbaar is, worden door Archain verwerkt. Deze persoonsgegevens omvatten in ieder geval de voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en het e-mailadres van de gebruiker.

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt onder meer verstaan: het verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, uitwissen en/of vernietigen.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor onder meer de volgende doeleinden: contact opnemen, informatie verschaffen over de bestelprocedure, offertes en overeenkomsten maken, verzenden en opslaan, updates over producten en diensten verschaffen, verzendnotificaties versturen, diensten en/of producten afleveren en informeren over speciale aanbiedingen en acties.

Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden, maar worden enkel ter beschikking gesteld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling en/of het verwerken van de persoonsgegevens in het systeem van Archain. Alle werknemers van Archain en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan.

Archain heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers en gebruikers van de app die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van de ouders of voogd. Archain kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Aan ouders wordt dan ook aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien van voorgaande sprake is, kan de ouder of voogd contact opnemen met Archain via: klantenservice@archain.nl

Bewaren persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel bewaard voor zover dit noodzakelijk is om de doeleinden uit te voeren. In geval van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan hetgeen in wet- en regelgeving is voorgeschreven. Gegevens met betrekking tot bestellingen, overeenkomsten, en het voorkomen van fraude worden bewaard voor zolang deze nodig zijn. Gegevens met betrekking tot nieuwsbrieven, algemene of specifieke aanbiedingen en klantenonderzoeken worden bewaard tot het moment dat de gebruiker zijn toestemming daarvoor intrekt. Accountgegevens worden bewaard totdat deze door de gebruiker zelf worden verwijderd.

Gelet op de fiscale wettelijke bewaarplicht worden een deel van de persoonsgegevens bewaard gedurende 7 jaar na vervaardiging daarvan.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Archain neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de gebruiker de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, dan kan hij contact met Archain opnemen via:klantenservice@archain.nl

Privacy-rechten van de gebruiker

Onder omstandigheden heeft de gebruiker het recht om minder gegevens te laten verwerken, reeds gegeven toestemmingen in te trekken en het recht op dataportabiliteit (inzage in verwerkte persoonsgegevens).

Indien de gebruiker inzage wenst in de door Archain verwerkte persoonsgegevens, kan hij deze opvragen door een e-mail te sturen naar:klantenservice@archain.nl

Indien er onjuiste of onvolledige persoonsgegevens zijn verwerkt, de gebruiker wenst dat zijn persoonsgegevens uit het systeem van Archain worden verwijderd, gecorrigeerd, aangevuld of afgeschermd, of als persoonsgegevens in strijd met de AVG zijn verwerkt, dan kan de gebruiker een e-mail sturen naar:klantenservice@archain.nl


Cookiebeleid
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste gebruik van de Website en de App de voorkeuren van de gebruiker opslaan op de computer, tablet of smartphone van de gebruiker. Bij een volgend bezoek van de gebruiker kunnen de Website en de App de door de cookies opgeslagen informatie ophalen en gebruiken om een betere ervaring voor de gebruiker te verschaffen. Cookies registreren geen persoonsgegevens, maar onthouden enkel de voorkeuren en interesses van de gebruiker op basis van zijn gedrag op de Website en de App.

Archain maakt gebruik van de volgende cookies:

- Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn nodig voor het naar behoren functioneren van de Website en de App en kunnen in principe niet uitgeschakeld worden. Deze cookies worden enkel gebruikt voor het instellen van de privacy-voorkeuren van de gebruiker en het goed functioneren van de Website en de App. De gebruiker kan deze cookies in de browserinstellingen blokkeren. Indien de noodzakelijke cookies geblokkeerd worden zullen sommige delen van de Website en de App niet meer naar behoren functioneren.

- Functionele cookies: deze zijn van belang voor het goed functioneren van de Website en de App. De functionele cookies zorgen ervoor dat de werking van de Website en de App geanalyseerd en verbeterd wordt. Ook zorgen deze cookies ervoor dat de door de gebruiker ingevulde informatie op de Website en de App beschikbaar blijft, zoals het bewaren van producten in de winkelmand, het selecteren van bezorg- en betaalmethoden en het opslaan van een wachtwoord.

- Analytische cookies: deze meten het Websitebezoek en Appgebruik, houden het aantal bezoekers van de Website en de App bij en maken analyses aan de hand waarvan de Google-services van de Website en de App geoptimaliseerd worden.

- Tracking cookies: deze cookies volgen het bezoek van de gebruiker op de Website en de App waarna een profiel van de Websitebezoekers en Appgebruikers wordt opgebouwd. Aan de hand van dat profiel worden op de gebruiker afgestemde dan wel op maat gemaakte advertenties getoond;

- Marketing cookies: deze cookies volgen het online gedrag van de gebruiker en maken gepersonaliseerde berichten die relevant zijn aan de voorkeuren van de gebruiker. De gepersonaliseerde berichten worden binnen de Website en de App van Archain gebruikt en kunnen ook buiten de Website en de App van Archain getoond worden. Hiervoor worden een aantal advertentieplatforms gebruikt. Tevens worden niet-relevante berichten en advertenties niet getoond. Zo wordt voorkomen dat de gebruiker berichten en advertenties te zien krijgt die niet overeenkomen met zijn voorkeuren. De marketing cookies houden ook bij op welke berichten en advertenties de gebruiker klikt.

Geen gebruik van cookies

Indien een gebruiker geen cookies wenst te ontvangen, kan hij deze op ieder gewenst moment in zijn browser aanpassen. Hiervoor kan de gebruiker de browserinstellingen openen en de cookievoorkeuren in de privacy- of veiligheidsinstellingen aanpassen of verwijderen. De wijzigingen in de cookie-instellingen hebben alleen betrekking op het apparaat waarop ze verwijderd worden. Na het verwijderen gaan de voorkeursinstellingen voor de Website en de App verloren. Het is mogelijk dat de gebruiker nog advertenties van Archain ziet na het verwijderen van de cookies. Deze advertenties zijn niet gerelateerd aan cookies en kunnen daarom zelfs na het verwijderen van cookies zichtbaar zijn.

Voor meer informatie over het verwijderen van cookies kan de gebruiker de volgende website raadplegen: www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Datalekken

Indien er sprake is van een datalek (inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens) dient hiervan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een melding te worden gedaan. Archain maakt gebruik van verschillende technieken om datalekken te voorkomen. Mocht er toch een datalek plaatsvinden, dan zal binnen 72 uur na ontdekking hiervan door Archain een melding worden gedaan.

Recht op vergetelheid

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht van vergetelheid opgenomen. Dit houdt in dat Archain de gegevens van een gebruiker in bepaalde gevallen op zijn verzoek dient te verwijderen. Indien de gebruiker van het recht op vergetelheid gebruik wilt maken, kan hij hiervoor een e-mail sturen naar:klantenservice@archain.nl

Ieder verzoek van de gebruiker om de persoonsgegevens te verwijderen zal binnen een termijn van vier weken worden beoordeeld en verwerkt.

Klachten

Indien de gebruiker een klacht wenst in te dienen, kan dit gedaan worden bij de nationale toezichthouder, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Archain verzoekt iedere gebruiker vriendelijk om, voordat zij een klacht indienen, contact op te nemen met Archain om het probleem te bespreken.

 Gratis verzending vanaf € 40,- | vandaag voor 16:00 uur besteld (ma-vr) volgende werkdag in huis* | Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen